GN Division   Development Officer Name Telephone Number

Kuda klupahana

  Mrs.Rasika Sajeewani +94 776747781

Kekulandala South

  Mrs.Rasika Sajeewani +94776747781

Kevitiyagala

  Mrs. Renuka Manel Kumari +94 717722809

Polgampala

  Mrs. Renuka Manel Kumari +94 717722809

Kithulgoda

  Mrs. Renuka Manel Kumari +94 717722809

Dapiligoda

  Mrs.K.L.D. Harshani +94 719454268

Maha Kalupahana

  Mrs.K.L.D. Harshani +94 719454268

Awariwatta

  Mrs. Gayani Mettasinghe +94 717660121

Omatta East

  Mrs. Gayani Mettasinghe +94 717660121

Helemba

  Mrs. C.S.Mallawarachchi +94 774066542

Gorokgoda

  Mrs. C.S.Mallawarachchi +94 774066542

Yatiyana West

  Mrs. B.D. Upamali Nisansala +94 714825076

Kithulgoda South

  Mrs. B.D. Upamali Nisansala +94 714825076

Halowita

  Mr. K.K.D.S. Ranaweera +94 724864290

Polgampola East

  Mrs. Niluka Chathurani +94 717814080

Kurupita

  Mrs. Niluka Chathurani +94 717814080

Ridirekagama

  Mr. K.K.D.S. Ranaweera +94 724864290

Bodhiyakanda

  Mr. K.K.D.S. Ranaweera +94 724864290

Mulatiyana

  Mrs. D.W. Abeyrathane +94 714972829

Beragama

  Mrs. D.W. Abeyrathane +94 714972829

Kevitiyagala

  Mrs. D.G. Nilanthi +94 712444275

Diyapattugama

  Mrs. D.G. Nilanthi +94 712444275

Girikola

  Mrs. Pushpa Karunarathna +94 717140261

Harankahapatha

  Mrs. Pushpa Karunarathna +94 717140261

Rathmale East

  Mrs. Priyanka jayarathane +94 717922870

Rathmale

  Mrs. Priyanka jayarathane +94 717922870

Wadurabba

  Mrs. W.K. Senevirathane +94 713942213

Pinnagoda

  Mrs. W.K. Senevirathane +94 713942213

Udawela

  Mrs. Inoka Chandanee +94 717722458

Kakulandala North

  Mrs. Inoka Chandanee +94 717722458

Omatta

  Mrs. H.W.I. Sajeewani +94 786713055

Pimbura

  Mrs. H.W.I. Sajeewani +94 786713055

Agalawatta

  Mrs.Surangi Gunawardane +94 777178586

Yatiyana East

  Mrs.Surangi Gunawardane +94 777178586
       

News & Events

Scroll To Top